Про інститут

ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ Є РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ

Головна мета діяльності Інституту реалізується через наукову, науково-організаційну, науково-технічну та аналітичну складові за напрямками:
* аналіз якісних і кількісних галузевих показників;
* нормативно-правове, організаційне, науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу;
* інноваційна діяльність;
* збір статистичних даних про стан системи освіти;
* створення баз даних та інформаційно-аналітичних довідників у галузі освіти;
* прикладні наукові дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук;
* моніторинг якісних і кількісних показників рівня і стану освітніх процесів.

Предметом діяльності Інституту є:
* здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі освіти;
* моніторинг якісних і кількісних показників у галузі освіти та впровадження результатів у навчально-виховний процес;
* розроблення і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для збору, передачі, обробки, зберігання та розповсюдження інформації на базі єдиної методології;
* вивчення досвіду діяльності світових освітянських систем, аналіз та порівняння державної освітньої політики провідних країн світу;
* здійснення аналізу інформаційних даних.