Освітня реформа: Результати та перспективи. 03. Кількість закладів освіти за рівнями освіти в динаміці

Редагувати Публікації Освітня реформа: Результати та перспективи. 03. Кількість закладів освіти за рівнями освіти в динаміці

Кількість закладів освіти за рівнями освіти в динаміці (2014/2015–2018/2019 н. рр.)

Упродовж 2014/2015–2018/2019 н. рр. кількість закладів освіти усіх рівнів зменшилась. Трансформація мережі закладів дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти убік зменшення здійснюється за рахунок оптимізації їх кількості, що відбувається, наприклад, шляхом реорганізації (ліквідації) закладів дошкільної, повної загальної середньої освіти та утворення на їх базі філій опорних закладів освіти. У 2018/2019 н. р. прослідковується зменшення загальної кількості закладів дошкільної освіти на 0,06 % (станом на кінець 2018 року), повної загальної середньої освіти на 4,1 %, закладів професійної (професійно-технічної) освіти на 2,6 %, закладів вищої освіти на 1,4 % (рис. 1).

Видатки ЗБУ на освіту