Освітня реформа: Результати та перспективи. 04. Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників за рівнями освіти в динаміці (2014/2015–2018/2019 н. рр.)

Освітня реформа: Результати та перспективи. 04. Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників  за рівнями освіти в динаміці (2014/2015–2018/2019 н. рр.)

Кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників за рівнями освіти в динаміці (2014/2015–2018/2019 н. рр.)

Упродовж 2014/2015–2018/2019 н. рр. кількість педагогічних, науково-педагогічних працівників закладів дошкільної, професійної (професійно-технічної) і вищої освіти скоротилась. У 2018/2019 н. р., порівняно з попереднім навчальним роком, кількість педагогічних працівників закладів дошкільної освіти зменшилась на 0,2 % (станом на кінець 2018 р.). Викладацький склад закладів професійної (професійно-технічної) освіти скоротився на 9,5 %, а закладів вищої освіти – на 1,8 %. Натомість, кількість педагогічних працівників закладів повної загальної середньої освіти збільшилась на 0,9 % (рис. 1).

Видатки ЗБУ на освіту