Освітня реформа: Результати та перспективи. 08. Фінансове забезпечення НУШ

Освітня реформа: Результати та перспективи. 08. Фінансове забезпечення НУШ

Фінансове забезпечення НУШ

Успішна реалізація реформи загальної середньої освіти неможлива без належного фінансового забезпечення кожного етапу впровадження засад Нової української школи. Тому з початку реалізації концепції Нова українська школа Уряд спрямовував значні фінансові ресурси на реформування шкільної освіти.
Уперше за часи незалежності упродовж 2016–2019 рр. було виділено кошти у розмірі понад 3 млрд грн на освітні капітальні видатки. Зокрема було профінансовано капітальні видатки на створення нового освітнього середовища (капітальний ремонт шкіл, оснащення їх сучасною матеріально-технічною базою), придбання шкільних автобусів, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов. У поточному році передбачено видатки на суму 467,3 млн грн для забезпечення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях ЗЗСО та матеріально-технічного оснащення шкільних кабінетів.
Рисунок 1 ілюструє динаміку обсягу освітньої та інших видів субвенцій на реформу шкільної освіти у 2016–2019 рр.

Видатки ЗБУ на освіту

Як видно, левова частка субвенціальних коштів витрачалась на фінансування заробітної плати в рамках освітньої субвенції. Її обсяг поступально зростав від 44,8 млрд грн у 2016 році до 69,6 млрд грн (план) у 2019 році.
Сукупний обсяг інших видів освітніх субвенцій зростав з 0,2 млрд грн у 2017 році до 3,4 млрд грн (план) у 2019 році.
Розглянемо детальніше розподіл коштів з інших видів освітніх субвенцій, що спрямовували на фінансування реформаторських заходів у рамках НУШ.
Вище зазначалося, що для посилення фінансового забезпечення реформування шкільної освіти з 2018 року Урядом запроваджено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа». Порядок та умови надання цієї субвенції було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 № 237.
Загальний обсяг такої субвенції у 2018 році склав 1 083 млн грн. Критерії розподілу за напрямами (обласний бюджет): не менше 60 % на оплату праці; не більше 30 % – придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення підвищення кваліфікації та на підготовку, видання та тиражування, придбання навчальних матеріалів для початкових класів і класів, де навчають мовами національних меншин; не більше 10 % – витрати на відрядження.
Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України в рамках реалізації концепції НУШ спрямовує кошти освітньої субвенції за такими трьома головними напрямами:
1. Створення нового освітнього середовища (ремонт приміщень та матеріально-технічне забезпечення кабінетів шкіл);
2. Забезпечення нового змісту освіти (новий Державний стандарт, нові дидактичні матеріали, сучасні підручники, мультимедійний контент тощо);
3. Підвищення кваліфікації та мотивації вчителя (підготовка тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників).
У рамках створення нового освітнього середовища виділено: на закупівлю комп’ютерного обладнання – 199 756,0 тис. грн (20 % загального обсягу; розподіл між регіонами здійснено пропорційно кількості закладів, де є початкова школа); на закупівлю сучасних меблів – 399 512,0 тис. грн (40 %; розподіл між регіонами здійснено пропорційно кількості учнів 1–4-х класів).
Для забезпечення нового змісту освіти виділено: на закупівлю дидактичних матеріалів – 399 512,0 тис. грн (40 %, розподіл між регіонами здійснено пропорційно кількості 1–4-х класів); на забезпечення дітей сучасними підручниками, зокрема у 2018 році – 188 441,7 тис. грн. (146 210,8 тис. грн – видання підручників і посібників для учнів 1 класу закладів загальної середньої освіти; 3 476,2 тис. грн – видання підручників і посібників для учнів 1 класу спеціальних закладів загальної середньої освіти; 6 464,6 тис. грн – доставка літератури; 350,0 тис. грн – проведення конкурсу відбору підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти; 31 940,1 тис. грн – розроблення електронних підручників для учнів).
Також на забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами та мобільними меблями у 2018 році виділено 998,8 млн грн, у 2019 році – 950,0 млн грн. Алгоритм розподілу коштів між місцевими бюджетами є наступний:
• для дидактичних матеріалів – пропорційно кількості класів у початковій школі;
• для сучасних меблів – пропорційно кількості учнів у початковій школі;
• для музичних інструментів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту – пропорційно кількості початкових шкіл.
Розподіл коштів за напрямами (обласний бюджет):

2018 рік
40 % – дидактичні матеріали;
40 % – сучасні меблі;
20 % – комп’ютерне обладнання, мультимедійний контент

2019 рік
25 % – дидактичні матеріали;
40 % – сучасні меблі;
35 % – музичні інструменти, комп’ютерне обладнання, мультимедійний контент.

Субвенція надається на умовах співфінансування.
Зазначені кошти розподіляються за напрямами (рис. 2).

Видатки ЗБУ на освіту

З метою підвищення кваліфікації та мотивації вчителя у 2018 році було виділено 370,0 млн грн, зокрема використано 141,8 млн грн на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 н. рр., заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, учителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 н. р., учителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин. У 2019 р. на ці витрати заплановано 265 млн грн.
Алгоритм розподілу коштів наступний: розподіл між місцевими бюджетами пропорційний чисельності педагогічних працівників, які підвищують кваліфікацію.
Критерії розподілу за напрямами (обласний бюджет):
• не менше 60 % на оплату праці;
• не більше 30 % – придбання предметів та матеріалів, тиражування матеріалів для забезпечення підвищення кваліфікації та на підготовку, видання та тиражування, придбання навчальних матеріалів для початкових класів і класів, де навчаються мовами національних меншин;
• не більше 10 % – витрати на відрядження.
У 2018 році всі кошти субвенції за цим напрямком спрямовувалися на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, асистентів вчителів, заступників директорів ЗЗСО, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів у початкових класах, вчителів класів з мовами національних меншин.
У 2019 році розподіл коштів на підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснено так:
• 165 млн грн на підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, та підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів ЗЗСО, вчителів початкової школи, асистентів вчителів, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів у початкових класах, вчителів класів з мовами національних меншин, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів;
• 100 млн грн на підвищення кваліфікації вчителів 5–11(12) класів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2019 році» було здійснено розподіл коштів вищезазначеної субвенції на 2019 рік. Так, у 2019 році плановий обсяг субвенції становить 1 215 млн грн. Урядовим рішенням удосконалено механізм використання коштів зазначеної субвенції шляхом унесення змін до Порядку та умов надання такої субвенції.
Пропозиціями МОН до Бюджетної декларації на 2020–2022 рр. у сфері загальної середньої освіти задекларовано продовження реформи «Нова українська школа», розбудову нового освітнього простору; забезпечення доступності загальної середньої освіти, зокрема щодо навчання державною мовою поряд із навчанням рідною мовою для національних меншин; забезпечення функціонування національної освітньої електронної платформи та впровадження електронних підручників; забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема їх сертифікації та підвищення кваліфікації; забезпечення належних умов для здійснення національно-патріотичного виховання на базі міжшкільних ресурсних центрів; здійснення упорядкування мережі малокомплектних шкіл шляхом поступового підвищення розрахункової наповнюваності класів при розрахунку освітньої субвенції та зміни механізмів фінансування шкіл з малою чисельністю учнів.
У сфері інклюзивної освіти передбачається: розбудова дієвої та територіально-доступної мережі інклюзивно-ресурсних центрів; забезпечення надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наблизити до місця проживання та урахування їх індивідуальних потреб і можливостей; створення сприятливих умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, здобування якісної освіти дітьми, що перебувають на довготривалому лікуванні в закладах охорони здоров’я або навчаються в спеціальних школах.
Отже, здійснене Урядом реформування системи фінансування загальної середньої освіти на основі субсидіарності дало змогу місцевим громадам спрямовувати значні фінансові ресурси на розбудову якісної, сучасної та доступної шкільної освіти.