Освітня реформа: Результати та перспективи. 10. Прогнозований прийом учнів до перших класів ЗЗСО за типом місцевості у розрізі регіонів

Освітня реформа: Результати та перспективи. 10. Прогнозований прийом учнів до перших класів ЗЗСО за типом місцевості у розрізі регіонів

Прогнозований прийом учнів до перших класів ЗЗСО за типом місцевості у розрізі регіонів (2019/2020 н. р.)

Вихідними даними, використаними для прогнозу, слугувала статистична інформація Державної служби статистики України (ДССУ) про народжуваність дітей в Україні за 2008–2017 рр. та інформація із статистичної форми звітності 76-РВК «Зведений звіт денних загальноосвітніх навчальних закладів» за 2014/2015–2018/2019 н. рр. у розрізі областей.
Дані про народжуваність дітей для періоду, починаючи з 2008 року, не враховують кількість народжених дітей на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, а також Донецької та Луганської областей.
Для визначення прогнозованої кількості учнів першого класу в денних закладах загальної середньої освіти для періоду 2019/2020–2022/2023 н. рр. використано усереднене співвідношення кількості учнів першого класу в 2014/2015–2018/2019 н. рр. до відповідної кількості народжених дітей у 2008–2012 рр. у цілому по Україні та в розрізі областей.
Найбільша прогнозована кількість учнів у міській місцевості спостерігається у Дніпропетровській та Харківській областях, а також у місті Києві. У сільській місцевості найбільша прогнозована кількість учнів спостерігається у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях. У Донецькій та Харківській областях найменша прогнозована кількість учнів – у сільській місцевості (рис. 1).

Видатки ЗБУ на освіту

У 2018/2019 н. р. за статистичними даними станом на 5 вересня 2018 року в Україні за парти сіли 461 308 першокласників (загалом), зокрема 454 929 учнів 1 класу (98,6 %) – у загальноосвітніх школах (без урахування спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) і спеціальних класів), а також 5 161 першокласник (1,1 %) – у спеціальних школах (школах-інтернатах) і 1 218 учнів (0,3 %) – у спеціальних класах при закладах загальної середньої освіти. У сільській місцевості розпочали навчання 29,4 % першокласників, у міських школах – 70,6 % першокласників (без урахування спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) і спеціальних класів).
У розрізі областей найбільшу кількість першокласників зафіксовано в Дніпропетровській області (36 911 учнів; від 8,1 % загальної кількості першокласників по Україні), у місті Києві (34 396 учнів; 7,6 %), в Одеській (30 918 учнів; 6,8 %) і Львівській (30 572 учні; 6,7 %) областях; найменше – у Луганській (5 888 учнів; 1,3 %), Чернігівській (10 221 учень; 2,2 %) Сумській (10 881 учень; 2,39 %) і Кіровоградській (10 955 учнів; 2,41 %).
Аналізуючи динаміку кількості учнів 1 класу впродовж 2014/2015–2022/2023 н. рр. (період 2019/2020 – 2022/2023 – прогноз), можна прослідкувати поступове збільшення кількості учнів упродовж періоду з 2014/2015 н. р. до 2018/2019 н. р. Починаючи з 2019/2020 н. р., прослідковується тенденція щодо зменшення кількості першокласників (в 2022/2023 н. р. на 15,3 % порівняно з 2018/2019 н. р.) (рис. 2).

Видатки ЗБУ на освіту

Відповідно до даних щодо кількості учнів 1–4 класів у 2018/2019 н. р. і прогнозованих аналогічних показників щодо такої кількості в 2019/2020–2022/2023 н. р., можна оцінити кількість учнів цього рівня освіти, які навчатимуться в Новій українській школі та в 2022/2023 н. р. перейдуть до 5 класу. Для розрахунку прогнозованої кількості учнів використано величину усередненого відсотка кількості учнів 1–5 класу для динаміки впродовж 2010/2011 н. р. – 2017/2018 н. р. (табл. 1).

Видатки ЗБУ на освіту