Освітня реформа: Результати та перспективи. 20. Мережа закладів позашкільної освіти

Освітня реформа: Результати та перспективи. 20. Мережа закладів позашкільної освіти

Мережа закладів позашкільної освіти

В Україні станом на 01.01.2019 року мережа закладів позашкільної освіти (далі ЗПО) становила 1 382 заклади. У 2016 році спостерігалося деяке зниження кількості закладів позашкільної освіти порівняно з 2015 роком (на 21 заклад, 1,2 %), в 2017 - 2018 роках відбувалося поступове щорічне збільшення кількості ЗПО на 0,4 % і 0,2 % відповідно (рис. 1).

Видатки ЗБУ на освіту

Розподіл кількості ЗПО по областях характеризується деякими особливостями. Відповідно до рис. 2 у Дніпропетровській області функціонує найбільше закладів позашкільної освіти (117) порівняно з іншими областями. Найменша кількість закладів позашкільної освіти у Чернівецькій, Закарпатській та Луганській областях (по 30, 29 та 23 заклади відповідно). Ситуація пов’язана з кількістю дитячого населення і реалізацією державної політики у сфері позашкільної освіти на місцевому рівні.

Видатки ЗБУ на освіту