Освітня реформа: Результати та перспективи. 24. Мережа закладів професійної освіти

Освітня реформа: Результати та перспективи. 24. Мережа закладів професійної освіти

Мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти станом на 1 січня 2019 року

Станом на 1 січня 2019 року кількість закладів ПТО державної і комунальної форм власності становить 736 закладів (не враховано 22 заклади освіти інших типів, що надають професійну (професійно-технічну) освіту, але враховано 4 заклади ПТО, що підпорядковані іншим органам виконавчої влади). Також з 2015 року до мережі закладів ПТО тимчасово не входять 114 закладів ПТО Донецької та Луганської областей, що розташовані на тимчасово окупованих територіях (рис. 1).

  • З 736 закладів ПТО:
  • 327 професійних ліцеїв;
  • 166 вищих професійних училищ;
  • 89 центрів професійно-технічної освіти;
  • 68 професійно-технічних училищ;
  • 64 навчальні центри при кримінально-виконавчих установах закритого типу, професійне училище соцреабілітації та професійно-технічні училища при виховних колоніях;
  • 15 закладів ПТО, що є структурними підрозділами закладів вищої освіти;
  • 4 заклади ПТО, що підпорядковані іншим органам виконавчої влади;
  • 3 професійні коледжі.

Загалом мережа державних і комунальних закладів ПТО є достатньо розгалуженою. Проте тенденції останніх десяти років засвідчують стійкий тренд до скорочення кількості таких закладів.. Це пов’язано з низкою об’єктивних причин. Зокрема, постійне скорочення випускників закладів загальної середньої освіти відповідно впливає і на кількість бажаючих здобувати професійну (професійно-технічну) освіту. Станом на сьогодні близько 40 % закладів ПТО мають контингент здобувачів до 300 осіб. Також на зменшення кількості закладів вплинуло і порушення прямих зв’язків між виробництвом і закладами освіти. Там, де закривалися підприємства, фактично зникала потреба у функціонуванні закладів ПТО.

Видатки ЗБУ на освіту

Станом на 1 січня 2019 року кількість закладів ПТО скоротилася на 20 одиниць, або на 2,6 % порівняно з відповідним періодом попереднього
року (рис. 2):
* 14 закладів ПТО реорганізовано шляхом приєднання до більш потужних;
* 5 навчальних центрів при кримінально-виконавчих установах закритого типу ліквідовано у зв’язку з оптимізацією діяльності установ виконання покарань;
* 1 заклад ПТО (Професійний ліцей Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (Донецька область)
припинив діяльність.

Також 7 закладів ПТО та Харківський індустріально-педагогічний технікум перейменовано (Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська та Харківська області).
4 заклади освіти, що були структурними підрозділами закладів вищої освіти (Одеська, Харківська область, м. Київ), виокремлені з ЗВО з наданням статусу юридичної особи.

Видатки ЗБУ на освіту

Разом з тим є 5 % малокомплектних закладів з кількістю учнів менше 100 осіб (не враховуються навчальні центри при кримінально-виконавчих установах закритого типу, професійне училище соцреабілітації та професійно-технічні училища при виховних колоніях, у яких, як правило, контингент становить до 100 осіб) (рис. 3). Так, найбільша кількість малокомплектних закладів професійної (професійно-технічної) освіти розташована у Луганській (7 закладів), Харківській (4 заклади) та Донецькій (4 заклади) областях.

Видатки ЗБУ на освіту