Аналіз діяльності регіональних систем професійної освіти (2020)

Більшість регіонів мають доволі обмежені можливості для прийняття виважених та обґрунтованих рішень у сфері первинної професійної підготовки. Одна з причин такої ситуації полягає в тому, що статистичні дані про діяльність закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти розпорошені у великій кількості звітних форм, у різних форматах, подекуди, складних в обробці. З метою вирішення цієї проблеми Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH організував проведення комплексного аналізу роботи закладів професійної освіти. Джерелами даних були анкети, які в січні 2020 року заповнили заклади професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти усіх регіонів України, а також Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО). інструмент інтерактивної візуалізації може бути інформаційною основою для подальшого планування системи професійної освіти на національному та регіональному рівнях. Нижче в інтерактивному дашборді наведено основні результати даного аналізу.

Ця публікація підготовлена за підтримки Європейського Союзу та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії у межах програми ЄС “EU4Skills: кращі навички для сучасної України”. Її завданням є підвищення ефективності змін у профосвіті та модернізація інфраструктури. Програма “EU4Skills” працює на національному рівні та у 7 пілотних областях: Вінницькій, Полтавській, Запорізькій, Рівненській, Львівській, Миколаївській та Чернівецькій.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю її авторів та не може жодним чином сприйматися як такий, що відображає погляди Програми EU4Skills, уряду України, Європейського Союзу та його держав-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії.

This publication was produced with the financial support of the European Union and its member states Germany, Finland, Poland and Estonia within “EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine Programme. Its contents are the sole responsibility of the author/partner and do not necessarily reflect the views of the European Union, its member states and the Programme. EU4Skills aims to support the vocation education and training reform in Ukraine. EU4Skills operates on national level and in seven target regions: Vinnytsia, Poltava, Zaporizhzhia, Rivne, Lviv, Mykolayiv and Chernivtsi oblasts.